Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz worków

- odpady zmieszane (kosz) – 2 x w miesiącu

- odpady segregowane (worki) – 1 x w miesiącu

- odpady biodegradowalne – 2 x w miesiącu (w zabudowach jednorodzinnych) w okresie od maja do września.

- Odpady biodegradowalne – 1 x w tygodniu (w zabudowach wielorodzinnych tj. wspólnotach mieszkaniowych)

Pojemniki i worki

W pojemnik służący na zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć się sam. W jego obowiązku leży również utrzymanie tego pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Liczba pojemników i worków uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

Dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 mieszkańców:

 • minimum jeden pojemnik o pojemności 120 L
 • minimum po jednym worku 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny

Dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 mieszkańców:

 • minimum dwa pojemniki o pojemności 120 L lub jeden pojemnik o pojemności 240 L
 • minimum po jednym worku 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o łącznej, minimalnej pojemności odpowiadającej sumarycznej objętości odpadów komunalnych wynoszących 120 L na każdą rodzinę.

Odpady zbierane w sposób selektywny, tzn. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, oraz odpady biodegradowalne gromadzimy w workach. Worki zapewnia wykonawca usługi, niemniej jednak w przypadku zapotrzebowania na większość ilość worków można je bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy Mogilany, I piętro, pok. 23.

Mieszkańcu zapamiętaj!

 • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym,
 • pojemnik na odpady komunalne oraz worki z segregacją należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień.
 • Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne, właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w należytej czystości
 • wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
 • pojemnik powinien być oznakowany numerem porządkowym nieruchomości,
 • odpady należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.30 rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danej miejscowości

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: