Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Rada Gminy

Rada Gminy Mogilany - będąca organem stanowiącym Gminy - składa się z 15 Radnych, będących reprezentantami poszczególnych sołectw, wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą w wyborach powszechnych
 
Radni Gminy Mogilany :
 
 • STASZCZAK Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy
 • KUFREJ Lucyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • OŻÓG – SUDER Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • CHACHLICA Jadwiga
 • FĄFROWICZ Marek
 • GOLIŃSKI Andrzej
 • KOTARBA Maria
 • MAREK Jan
 • MEDYK Marek
 • PAŁKA Marek
 • PASZTA Mateusz
 • PRZEWORSKI Jerzy
 • SIKORA Mieczysław
 • SZCZUREK Czesław
 • WĘGLARZ Zofia
 
 


Rada Gminy powołała Stałe Komisje:

 

Komisja Budżetowa

działa w zakresie spraw budżetu i gospodarki finansowej Gminy.

Skład Komisji:

 • Węglarz Zofia – Przewodniczący
 • Medyk Marek – Zastępca Przewodniczącego
 • Fąfrowicz Marek
 • Pałka Marek
 • Przeworski Jerzy

Komisja Rewizyjna

jest Stałą Komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. Komisja bada i ocenia materiały z kontroli działalności Wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Skład komisji :

 • Kotarba Maria – Przewodniczący
 • Szczurek Czesław – Zastępca Przewodniczącego
 • Marek Jan
 • Medyk Marek
 • Sikora Mieczysław

 

Komisja Gospodarczo-Komunalna

działająca w zakresie: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, inwestycji i remontów, utrzymania i modernizacji dróg gminnych, rolnictwa, rzemiosła i usług, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Skład komisji :

 • Marek Jan – Przewodniczący
 • Goliński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
 • Przeworski Jerzy
 • Kotarba Maria
 • Pałka Marek
 • Paszta Mateusz
 • Sikora Mieczysław

 

Komisja Oświatowo-Społeczna

działająca w zakresie: oświaty, wychowania i kultury, kultury fizycznej, sporty i turystyki, promocji Gminy, zdrowia i opieki społecznej.

Skład komisji: 

 • Paszta Mateusz – Przewodniczący
 • Fąfrowicz Marek – Zastępca Przewodniczącego
 • Chachlica Jadwiga
 • Kufrej Lucyna
 • Ożóg – Suder Katarzyna
 • Staszczak Zbigniew

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:
 • Chachlica Jadwiga – Przewodniczący
 • Goliński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
 • Szczurek Czesław
 • Węglarz Zofia

 

Do wspólnych zadań Komisji Stałych Rady Gminy należy:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub należących do jej kompetencji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Wójta,
 • kontrola realizacji uchwał Rady i zadań Gminy w zakresie spraw, dla których Komisja została powołana.

Godziny przyjęć radnych:
 
 
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany
Zbigniewa Staszczaka
Poniedziałek, godz. 15.30 – 17.00
 
tel. centrala: 12 270 10 13 w. 247
 

Radny Rady Gminy Mogilany Jerzy Przeworski

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  w budynku na Gaj ul.Zadziele137

+48 668 35 22 35

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: