Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że dnia 24 października 2019 r. Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę o nowych stawkach za wywóz odpadów komunalnych z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 27,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 54,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów. Według obowiązującego prawa, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie
z opłat od mieszkańców. W związku z tym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonych na gminę obowiązków.

Na wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają wpływ koszty odbioru, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, utrzymanie PSZOKu, a także koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

W najbliższym czasie Wójt Gminy Mogilany wystosuje do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zawiadomienia ze zmienioną wysokością opłaty wyliczoną, jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Opłatę uiszcza się do końca każdego miesiąca za bieżący miesiąc w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku, gdy opłata nie będzie wpłacana w obowiązujących należnych terminach lub będzie wpłacana w niepełnej wysokości.

UWAGA

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje na temat poprzedniego artykułu dotyczącego wzrostu stawek opłat za odpady komunale: http://www.mogilany.pl/gmina-mogilany/aktualnosci/informacje-urzedu-gminy/2343-nowe-stawki-za-odbior-odpadow

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: