Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00 , ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15.00-18.00.
pokój nr 13 – Mogilany, ul. Rynek 2, tel. 12 270 10 25 wew. 8

SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOGILANACH
1. Edyta Mączeńska - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Mrozek -Szpulak - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Anna Ciaputa- Sekretarz Komisji
4. Adam Słaboń - Członek Komisji
5. Kazimierz Macheta - Członek Komisji
6. Emilia Szafrańska - Członek Komisji 
7. Łukasz Dudzik - Członek Komisji

8. Dawid Stawiński-Członek Komisji

9. Anna Bularz- Członek Komisji


Zadania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:


rozeznanie problemu alkoholowego (uzależnienia) zgłoszonego przez instytucje i osoby prywatne, wzywanie administracyjne osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem na rozmowy mające rozeznać problem alkoholowy i ocenić charakter pomocy, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego, motywowanie osób współuzależnionych do uczestnictwa w terapii oraz kierowanie do specjalistycznych placówek lecznictwa, ujawnienie i odpowiednie reagowanie na przemoc w rodzinie, rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia i inne mające na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych winny być prowadzone adekwatnie do rozwiązywanego problemu, dokumentowanie przeprowadzonych rozmów dotyczących leczenia przez wypełnienie wniosku w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym i wpis do protokołu z odbytego dyżuru, złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie, udział w rozprawach sądowych dotyczących osób skierowanych na leczenie lub innych wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach


Obsługa komisji i prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień (przyjmowanie wniosków, porady indywidualne, obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilanach) - pokój nr 02 B – II piętro, Mogilany ul. Rynek 2.


Godziny przyjęć:
Poniedziałek  8-16
Wtorek – piątek 7-15

tel. (12) 270 10 25 wew.8

mgr Katarzyna Mrozek – Szpulak (psycholog, terapeuta)
godziny przyjęć po uzgodnieniu telefonicznym tel. (12) 270 10 25 wew. 8

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: