Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Straże pożarne

Na zadania obrony cywilnej na rok 2006, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przydzielił kwotę 250,00 zł. Były to pieniądze przeznaczone na szkolenie oraz utrzymanie magazynu ze sprzętem OC. Za zgodą Urzędu Wojewódzkiego cała kwota wykorzystana została na zakup niezbędnych środków do konserwacji magazynu oraz jego wyposażenia. Ponadto zakupiono higrometr na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Natomiast na zadania obronne na rok 2007, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
przydzielił kwotę 300,00 zł. Wymienioną kwotę wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej i dla pracowników d/s obronnych Urzędu Gminy Mogilany oraz dla kurierów-łączników i kurierów-wykonawców akcji kurierskiej.

Ponadto OSP Mogilany i Włosań zakupiły 2 samochody bojowe : m-ki IVECO (Mogilany – wyposażony w windę hydrauliczną, agregat prądotwórczy, wysięgnik oświetleniowy i pojemniki boczne) i m-ki MAGIRUS (Włosań – wyposażony w autopompę /1600l/min./, wyciągarkę i dodatkowe ogrzewanie ) za kwotę 105 tys. zł.. Samochody są wyposażone w radiotelefony oraz dla OSP Konary zakupiono urządzenie radiowe wraz z zainstalowaniem za kwotę 5 755,-. Ponadto zakupiono i zamontowano bramy garażowe dla OSP Mogilany za kwotę 12 599,67.

Ponadto wszystkie jednostki uczestniczyły w uroczystościach gminnych i kościelnych, a także prowadziły ćwiczenia na własnych terenach

Zobacz działalność bojową jednostek OSP na terenie gminy za 2006 rok

Zobacz działalność bojową jednostek OSP na terenie gminy za 2007 rok


Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie
Prezes: Andrzej Przybyło
adres: 32-031 Mogilany
Buków 23


Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach
Prezes: Adam Sikora
adres: 32-031 Mogilany
Konary 236


Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach
Prezes: Tomasz Klimczyk
adres: 32-031 Mogilany
ul. Krakowska 5


Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani
Prezes: Tomasz Gadocha
adres: 32-031 Mogilany
Włosań ul. Królowej Polski 49Obszarem działania OSP są miejscowości, będące jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

Cel działania, wynikający ze statutu, jednakowy dla wszystkich OSP:
 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie po arom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
 • zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk żywiołowych,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach po arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowychi przedstawicielskich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
Zadania i cele Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
 • organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
 • organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwowa Straż a Pożarna w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP, organizowanie młodzie owych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek i orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczna,
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań
 • wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: