Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

SESJA RADY GMINY MOGILANY ZWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO NIE ODBYŁA SIĘ Z POWODU BRAKU KWORUM

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany i obu Wiceprzewodniczących tej Rady oraz niewybraniem w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji, na dzień 7 marca 2018 r. Wojewoda Małopolski, w trybie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm., dalej u.g.n.) zwołał sesję Rady Gminy Mogilany.
Mimo, iż w/w sesja została zwołana tylko w jednym celu, tj. w celu wypełnienia ustawowego obowiązku Rady Gminy, wynikającego z przepisu art. 19 ust. 1 u.s.g., a więc dokonania wyboru przez Radę Gminy Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących tej Rady, sesja ta nie odbyła się z uwagi na brak kworum, czyli brak wymaganej ustawą minimalnej liczby Radnych obecnych na sesji.

 

 XXXVIII Sesja Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2018

 

 

Na sesji obecnych było bowiem tylko 6 Radnych, tj.:

 1. Maria Kotarba (Włosań),
 2. Lucyna Kufrej (Libertów),
 3. Rafał Mynarczyk (Chorowice, Brzyczyna),
 4. Jerzy Przeworski (Gaj),
 5. Zbigniew Staszczak (Mogilany),
 6. Czesław Szczurek (Włosań).

 Nieobecnych natomiast było aż 9 Radnych, tj.:

 1. Tadeusz Gniadek (Gaj),
 2. Grzegorz Malik (Konary),
 3. Joanna Nowicka (Libertów),
 4. Małgorzata Okarmus (Libertów),
 5. Grzegorz Stokłosa (Buków, Kulerzów),
 6. Renata Strzebońska (Mogilany),
 7. Tadeusz Strzeboński (Mogilany),
 8. Ewa Walczak (Mogilany),
 9. Alicja Wodziańska-Berbeka (Lusina).

 

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 u.s.g. rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Ustawowy skład Rady Gminy Mogilany to 15 Radnych, z czego co najmniej połowa to 8 Radnych. Obecni na sesji w/w Radni nie mogli zatem skutecznie procedować, gdyż Radni nieobecni na tej tak ważnej dla Gminy Mogilany sesji, swoją nieobecnością skutecznie to uniemożliwili, okazujące jednocześnie swój stosunek do Gminy i Jej Mieszkańców oraz do Wojewody Małopolskiego. W tej sytuacji nastąpiła trwała niemożność wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany, co skutkuje niemożnością działania Rady Gminy Mogilany i niewykonywaniem jej ustawowych obowiązków, do końca bieżącej kadencji, a więc aż do tegorocznych jesiennych wyborów samorządowych. Przepis art. 19 ust. 7 u.s.g. uprawnia bowiem wojewodę tylko jednorazowo do zwołania sesji rady gminy, a więc nie znajdzie już zastosowania. W szczególności w/w niemożność działania Rady Gminy oznacza brak możliwości podejmowania przez tę Radę stosownych uchwał koniecznych m.in. do wykorzystania przez Gminę Mogilany przyznanych Gminie środków finansowych.

 

Na chwilę obecną Gminie Mogilany zostały już przyznane następujące środki finansowe:
 • 3.357.028,14 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Mogilany - Wschód (Uchwała Nr 235/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r.)
 • 3.194.834,28 zł na usługi opiekuńcze dla seniorów oraz interwencję kryzysową (Uchwała Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku),
 • 696 349,00 zł - Przebudowa drogi ul. Bema w Gaju z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019
 • 150 000,00 zł – Program Senior +, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • 1 037 000,00 zł - dotacja na stabilizację osuwiska i odbudowa drogi gminnej w Brzyczynie, Małopolski Urząd Wojewódzki
 • 1 158 360,00 zł – dotacja na wymianę kotłów grzewczych, Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
 • 365 000,00 zł – Inicjatywy Samorządowe – przebudowy dróg, Powiat Krakowski
 • 53 615,00 zł – program „Małopolskie Boiska 2018”, Województwo Małopolskie
 • 13 500,00 zł – program „Małopolska Niania 2018”, Województwo Małopolskie
a więc łącznie ponad 10 mln, z których niestety, w sytuacji jaka zaistniała po wczorajszej sesji, Gmina Mogilany nie będzie mogła skorzystać.
 
Gmina na bieżąco wnioskuje o dofinansowanie kolejnych zadań, niestety w obecnej sytuacji ich realizacja, w przypadku pozytywnych decyzji, będzie zagrożona. Przykładowo:
13 400,00 zł – program „Bezpieczna Małopolska 2018”
10 000,00 zł – program „Bezpieczny Strażak”
13 500,00 zł – program „Małopolskie Kapliczki 2018”.
 

 

 

Artykuł dotyczący sytuacji w gminie Mogilany w Dzienniku Polskim

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: