Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku  przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

od 5 do 23  lutego 2018 roku

 

 

 

-

 

 

 

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  5 do 30 marca 2018  roku

 

od 7  do 11 maja 2018 roku

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 3 do 10 kwietnia 2018 roku

 

od 14 do 16 maja 2018  roku

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12  kwietnia 2018 roku

 

18 maja 2018 roku

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 13 do 17 kwietnia 2018 roku

 

od 21 do 22 maja 2018 roku

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

19  kwietnia 2018 roku

 

24 maja 2018 roku


Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola.
Wszystkie sześciolatki objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast, jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.
We wszytych placówkach obowiązuje pięć ustawowych kryteriów. Są one brane pod uwagę we wszystkich placówkach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria. W Gminie Mogilany zostały one określone w Uchwale NR XXX/244/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
Jeśli, po pierwszym etapie rekrutacji, zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
Rodzice mają prawo złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.
Należy zgłosić się do wybranego przedszkola po wniosek o przyjecie, bądź pobrać go z zakładki druki kierowane do ZEAS. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranym przedszkolu.
Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej rodzicom zależy.
Do wniosku wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (m. in.), jeśli:
dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny; w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń można uzyskać w placówkach oświatowych Gminy Mogilany.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony we wskazanym na wstępie zarządzeniu.
W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.
Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.  W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte dziecko.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Jolanta Jurkiewicz
Kierownik ZEAS

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: