Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Druki kierowane do ZEAS

Wydział 

Nazwa druku 

druk w formacie pdf 

Rekrutacja do
kl. I szkół podstawowych


Wniosek o zapisanie dziecka sześcioletniego do I klasy szkoły podstawowej
 
 
 
POBIERZ

Rekrutacja do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych 


Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w szkole
 
POBIERZ
Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach ISKIERKA  z Oddziałem w Libertowie w roku szkolnym POBIERZ
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach ISKIERKA POBIERZ
Deklaracja  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  w roku szkolnym POBIERZ

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

POBIERZ

 Kadry

karta urlopowa

POBIERZ

oświadczenie - opieka nad zdrowym dzieckiem

POBIERZ


 

 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

POBIERZ

oświadczenie do akt

POBIERZ

wniosek o urlop

POBIERZ

kwestionariusz osobowy dla pracownika

POBIERZ

skierowanie na badanie lekarskie

POBIERZ

karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

POBIERZ

oświadczenie do umowy o pracę

POBIERZ

oświadczenie o poufności

POBIERZ

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

POBIERZ

   
oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia

POBIERZ

   
wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

POBIERZ

oświadczenie - urlop rodzicielski

POBIERZ

   

 Księgowość

oświadczenie-wpłata wynagrodzenia

 POBIERZ

oświadczenie-zaliczka na podatek dochodowy

POBIERZ

oświadczenie podatkowe-koszty

 POBIERZ

wniosek o zasiłek celowy

 POBIERZ

 Ochrona 
 danych 
osobowych

zobowiązanie osoby upoważnionej

 POBIERZ

upoważnienie do wglądu w akta personalne

 POBIERZ

wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

 POBIERZ

udostępnienie danych osobowych-szkoły

 POBIERZ

 PKZP

regulamin PKZP

 POBIERZ

statut PKZP

 POBIERZ

deklaracja przystąpienia do PKZP

 POBIERZ

Aktualizacja deklaracji przystąpienia do PKZP POBIERZ
skreślenie z listy członków PKZP

 POBIERZ

zmiana wkładu członkowskiego PKZP

 POBIERZ

wniosek o pożyczkę z PKZP

 POBIERZ

Wniosek o przeksięgowanie wkładów na zadłużenie POBIERZ

 Ubezpieczenia
społeczne
i zdrowotne

wniosek o sprostowanie danych

 POBIERZ

zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny

 POBIERZ

zgłoszenie do ZUS zapytania ubezpieczonego

 POBIERZ

wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

 POBIERZ

wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika

 POBIERZ

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

 POBIERZ

zgłoszenie do ZUS reklamacji

 POBIERZ

 Stypendia socjalne

UCHWAŁA NR XII/132/2019 RADY GMINY MOGILANY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany

informacja dotycząca rozliczania stypendiów POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego

POBIERZ
ZFŚS wniosek o dofinansowanie wypoczynku

POBIERZ

wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

 POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

 POBIERZ

wniosek o przyznanie zapomogi doraźnej

 POBIERZ

wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS + umowa

 POBIERZ

wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 POBIERZ

przedszkola niepubliczne informacje o zgłoszeniu do ewidencji szkół placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Mogilany 

POBIERZ

zgloszenie do ewidencji szkoły_placówki niepublicznej

POBIERZ

wykaz Kadry Pedagogicznej_załącznik 1 do zgłoszenia do ewidencji szkoły_placówki niepublicznej

POBIERZ

informacja o warunkach lokalowych_załącznik 2 do zgłoszenia do ewidencji szkoły_placówki niepublicznej

POBIERZ

formularz_załącznik 3 informacje dodatkowe do zarejestrowania szkoły w SIO oraz nadania REGON

POBIERZ
informacja o przetwarzaniu danych osobowych_załącznik 4 do zgłoszenia do ewidencji szkoły_placówki niepublicznej  POBIERZ

zgloszenie ZMIAN do ewidencji szkół_placówek niepublicznych

POBIERZ

wniosek o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Mogilany  POBIERZ
informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja dla jednostek publicznych i niepublicznych z budżetu gminy Mogilany POBIERZ
wykaz uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja dla jednostek publicznych i niepublicznych z budżetu gminy Mogilany  POBIERZ 
liczba uczniów w poszczególnych klasach, według stanu na 1 dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja dla jednostek publicznych i niepublicznych z budżetu gminy Mogilany POBIERZ
sprawozdanie z wydatkowania kwoty otrzymanej dotacji z budżetu gminy Mogilany POBIERZ
 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY MOGILANY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanyc  
 
 
 
Doskonalenie zawodowe
nauczycieli
 
 
 
 
Regulamin  POBIERZ
Klauzula informacyjna- informacja o przetwarzaniu danych osobowych  POBIERZ
Wieloletni   plan   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli  POBIERZ
Wniosek/ plan Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli POBIERZ
Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli POBIERZ
Wniosek o dofinansowani e studiów i kursów kwalifikacyjnych POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych gminy mogilany POBIERZ

 Różne

ryczałt za używanie własnego samochodu

POBIERZ

wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych POBIERZ
rachunek U-Z

 POBIERZ

wniosek stypendialny WGM dla uczniów

POBIERZ

oświadczenie do celów podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

POBIERZ

stan sublicznika

POBIERZ

wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy

POBIERZ

zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem POBIERZ

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

POBIERZ
rachunek za dowóz dziecka niepełnosprawnego POBIERZ
oświadczenie do rozliczenia podróży służbowej POBIERZ
Obowiązki rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - informacja POBIERZ
Obowiązki rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - oświadczenie POBIERZ
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania POBIERZ

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: