Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia mobilności

logotyp

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

"Pokonujemy bariery - zapewnienie w Gminie Mogilany transportu dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych z ograniczoną mobilnością ruchową"

Całkowita wartość projektu: 279 433,44 złotych

Dofinansowanie: 279 433,44 złotych

W tym wkład Funduszy Europejskich: 235 506,50 zł

Realizacja projektu oparta jest o Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Główny cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu.

Realizowane przedsięwzięcie ma przyczynić się do minimalizacji ryzyka wykluczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami z życia społeczno-zawodowego poprzez zapewnienie transportu pojazdem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich do miejsc kultu, kultury, rehabilitacji, rekreacji. Dostosowany bus ma pełnić funkcję taksówki społecznej, którą osoba starsza i/lub niepełnosprawna z ograniczoną mobilnością będzie mogła zamówić, według indywidualnych potrzeb. Samochód będzie dostępny dla osób przebywających i zameldowanych w Gminie Mogilny. Usługa świadczona będzie nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu, w godzinach określonych w regulaminie. 

Załączniki do pobrania:

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Mogilany

OŚWIADCZENIE o spełnieniu kryteriów korzystania z usługi transportowej door-to-door

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportową door-to-door

Formularz skargi/reklamacji

Ankieta satysfakcji użytkownika usługi doo-to-door

Aktualny harmonogram wsparcia - wersja pdf 

wypelniony z kwotami PFRON plakat grantobiorca 1ok 1

 

Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl